تبلیغات
روستای توكل

روستای توكل
سرزمین مهر ودوستی 
نویسندگان
نظر سنجی
به نظر شما عملکرد شورا ودهیار دوره پنجم چگونه بوده است؟

ابر برچسب ها

آغاز بکار شورا دوره چهارم روستای توکل  در تاریخ 12 شهریور ماه 1392 وبا حضور بخشدار  ساربوگ جناب اسماعیل بلیده. در این جلسه رییس شورا آقای عبدالله رییسی  و نائب رییس اقای مولابخش رئیسی نیا و آقای خالد رئیسی  هم بهنوان منشی  انتخاب شدند . ابتدا گذری بر سوابق اعضاای شورا وسپس  اهم وظایف برعهده شورا را مرور خواهیم کرد .

1.رئیس شورا :آقای عبدالله رئیسی  عضو پیشین شورا در دوره سوم و همچنین بهورز روستا میباشند . که با توجه تجربه که ایشان از دوره  قبل به دوش دارند امید میرود  جهت آبادانی هر چه بیشتر روستا  به شکل بهینه از ان استفاده کنند.

2.نائب رئیس : آقای مولابخش رئیسی نیا  رئیس شورا در دوره دوم وهمچنین کارمند جهاد  نیکشهر . و  دانشجو کارشناسی حسابداری میباشند.

3.آقای خالد رئیسبی :  کارمند دانشگاه آزاد نیکشهر  . که ایشان تجربه گران بهای از محیط دانشگاهی را بر دوش  دارد. همچنین ایشان دانشجو  کارشناسی رشته مدیریت  می باشند.

با توجه به سوابق کاری  اعضا  امید  روستای   آباد میرود .  

از آنجا كه شوراها از مظاهر مشاركت مردمى و براى تسهیل امور مردم است، اعضاء محترم ارتباط دائمى خود با مردم و حضور در میان آنان و اطلاع از مشكلات آنان را وظیفه‌ى مستمر خود بدانند و دسترسى مردم را به خود، آسان سازند.  {بیانات مقام معظم رهبری   78/2/8}

اهم وظایف شورا ها 

1.انتخاب و عزل دهیار: مهم ترین وظیفه شوراهای روستا انتخاب دهیار بری مدت ۴ سال و معرفی آن به بخشدار جهت صدور حکم است و هم چنین عزل دهیار نیز با رای اکثریت اعضای شورای روستا می باشد.

2.تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن ها

3.مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا و بهسازی بافت های فرسوده و مقررات ساخت و ساز


براى كسب توفیق در وظایف شوراهاى اسلامى، شرط اول آن است كه اعضاء شوراهاى اسلامى هر شهر یا روستا در عمل با یكدیگر تفاهم و همدلى داشته باشند. بدون این شرط مهم، یقینا این شورا قادر به تحقق اهداف نخواهد بود . گرچه این  مطلب در دوره  قبلی مشهود بود.لذا اعضا شورا این مطلب را مد نظر داشته باشند.......

 در ضمن انگیزه های جناحی نباید شوراها را از کار اصلی باز دارد.دخالت جناح بندیها و انگیزه های حزبی و گروهی و شخصی و طایفگی در این وظیفه ی مهم،  شوراها را از كار می اندازد و آن را كم سود و گاه، زیانبخش می سازد.  باز این تجربه تلخ در دوره قبلی به مراتب مشاهده گردیده است لذا امید است اعضای جدید با درایت و هوشیاری  و دوری از حزب گراهی و طایفگی به امورات مربوط به روستا بپردازند..........

از دیگر اموراتی که شوراها باید به آن توجه ویژه داشته باشند  دوری از جنجال بین مردم و انجام وظایف قانونی می باشد...یقیناً اگر شوراها به وظایف خود عمل مى‌نمودند و مردم را به نیّتها و كارآیى خودشان امیدوار مى‌كردند، استقبال مردم باز هم بیشتر مى‌شد. مردم مایلند در روستا به وظیفه‌ى خود عمل كنند و سهم و حقّ خود را نیز استیفاء نمایند....

اما آیا میدانید  وظایف امور داخلی  وتشکیلات شورا چیست؟

1.رئیس شورا مانند سایر اعضاء دارای یك حق رأی می‌باشد و وظایف او عبارتست از مسئولیت امور اداری و مالی شورا، تنظیم بودجه شورا، تعیین زمان و اداره جلسات عادی و فوق‌العاده شورا و در صورت لزوم، دعوت از اعضاء جهت شركت در جلسات، تقسیم كار بین اعضاء برای پیگیری مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل غیر و اقامة دعوی، درخواست گزارش كار از اعضاء، امضاء و مهر كردن كلیه اسناد و مكاتبات شورا، ایجاد هماهنگی و ارتباط با شورای اسلامی بخش، دهداری و سایر دستگاههای اجرایی، پیگیری امور مربوط به دهیاری و درخواست گزارش كتبی عملكرد ماهانه از دهیار.

**در صورت عدم حضور رئیس شورا، مسئولیت اداره جلسات شورا و سایر وظایف به عهده نایب رئیس آن می‌باشد. 

2.وظایف منشی و یا منشیان شورا عبارت از تهیه و تدوین صورتجلسات، تهیه متن نامه‌ها، ثبت و شماره‌گذاری آن، تهیه گزارش از عملكرد شورا و حفظ و نگهداری دفاتر و صورتجلسات در محل شورا، ثبت و ضبط صورت كلیه اموال و دارائیهای شورا و انجام امور خزانه‌داری شورا از قبیل مسئولیت حسابداری، همكاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن، تنظیم صورتهای مالی شورا، حسابرسی اولیه از فعالیتهای مالی شورا و دهیار از قبیل درآمدها، هزینه‌ها و موجودی در پایان هر سال مالی بر طبق فرمهای دریافتی می‌باشد

***در صورت غیبت منشی کلیه وظایف بر عهده نایب رئیس می باشد.

جلسات شورا با حضور حداقل 2 نفر در شوراهای دارای 3 عضو و 4 نفر در شوراهای دارای 5 عضو، تشكیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اكثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود...

شرایط  انتخاب  دهیار {جهت توجه اعضای محترم شورا}

شورا موظف است ظرف مدت 15 روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی با توجه به مفاد ماده 51 ، فردی را به عنوان دهیار انتخاب و به منظور صدور حكم و كارت دهیاری به بخشداری محل معرفی نماید....

شرایط احراز  سمت  دهیار

الف) تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران
ب) اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

ج) داشتن حداقل 25 سال و حداكثر 65 سال سن و حتی‌المقدور تأهل
د) سكونت در زمان تصدی سمت دهیار در روستا
ه- ) برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام كار
و)
دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
تبصره** : در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات مناسب، شورا می‌تواند با توافق شورای بخش نسبت به تعیین فردی با تحصیلات كمتر برای تصدی سمت دهیار اقدام نماید.
ز) داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
ح) نداشتن سابقه محكومیت كیفری كه موجب محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی باشد
ط) داشتن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت
ی) عدم اشتغال به كار دولتی در زمان تصدی سمت دهیاری
ك) اشتغال تمام وقت به سمت دهیاری
ل) دهیار نمی‌تواند همزمان عضو شورای روستا باشد
تبصره : در حوزه‌های انتخابیه كمتر از 1500 نفر جمعیت كه دهیار به طور نیمه‌وقت فعالیت می‌نماید .

همکاری دهیار در موارد زیر به پایان میرسد
1- فوت و جنون
2- از دست دادن هر یك از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورای روستا
3- قبول استعفاء از سمت دهیاری توسط شورا
4- عزل دهیار با رأی اكثریت اعضای شورا (با رعایت مقررات مربوطه)
5- عدم حضور در محل خدمت بیشتر از 15 روز بدون كسب مجوز از شورا و یا نداشتن عذر موجه، به تشخیص شورا.
6- صدور حكم محكومیت از طرف مراجع صالح قضایی مبنی بر انفصال از خدمت.

همچنین ....چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورا نسبت به عملكرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض و یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رئیس شورا، موارد را به صورت واضح به دهیار تذكر كتبی خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سئوال مطرح خواهد شد كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به دهیار ابلاغ خواهد كرد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ، قانع‌كننده تشخیص داده نشود، طی جلسة دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند با رأی اكثریت مطلق اعضا، دهیار را بركنار كند و فرد جدیدی را انتخاب نماید.........
طبقه بندی: توریستی،
[ پنجشنبه 14 شهریور 1392 ] [ 10:36 ق.ظ ] [ صاحبداد رئیسی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام خدمته شما دوستان عزیز از اینكه به وبه ما میسرین ممنون .در بهبود وبه مون ما رو یاری کنید با نظراتون با تشکر
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :