روستای توكل با سلام خدمته شما دوستان عزیز از اینكه به وبه ما میسرین ممنون .در بهبود وبه مون ما رو یاری کنید با نظراتون با تشکر http://tokal.mihanblog.com 2020-02-26T10:53:25+01:00 text/html 2019-11-14T05:30:57+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی ولادت رسول و امام جعفر صادق http://tokal.mihanblog.com/post/102 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jdk9_1111.jpg" alt=""> text/html 2019-10-03T09:03:59+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی آخرین تصاویر ماهواره ای از ابرهای باران زا در منطقه http://tokal.mihanblog.com/post/101 <ul><li><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://imgurl.ir/uploads/y40291_.gif" alt=""></li></ul> text/html 2019-10-03T08:49:38+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی طغیان رودخانه کاجو و قطع راه ارتباطی 40 روستا http://tokal.mihanblog.com/post/100 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://imgurl.ir/uploads/q62058_.jpg" alt=""> text/html 2019-09-09T15:30:00+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی عاشورای حسینی 19شهریور98 مصادف با دهم محرم http://tokal.mihanblog.com/post/98 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4iko_9.jpg" alt=""> text/html 2019-09-08T16:30:00+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی تاسوعای حسینی http://tokal.mihanblog.com/post/97 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mh8g_4.jpg" alt=""> text/html 2019-08-23T19:30:00+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی هفته دولت و روز کارمند گرامی باد http://tokal.mihanblog.com/post/96 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dz2i_1111.jpg" alt=""> text/html 2019-08-22T22:40:00+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی روز پزشک گرامی باد http://tokal.mihanblog.com/post/95 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kpkj_333.jpg" alt=""> text/html 2019-08-20T10:14:17+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی غدیر خم 29 مرداد 98 http://tokal.mihanblog.com/post/94 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lcd1_88.jpg" alt=""> text/html 2019-08-11T18:27:18+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی عید قربان عید خون http://tokal.mihanblog.com/post/90 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hhx1_88.jpg" alt=""> text/html 2019-08-04T09:15:38+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی لاشخورها همیشه دورشان شلوغ است برای عقاب بودن گاهی باید تنها بود... http://tokal.mihanblog.com/post/92 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;">تصمیم گیری در لحظات حساس زندگی معمولا به عهده ضمیر ناخود آگاه انسان است. بنابراین باید دید که ‏گرایش نهفته هر کسی به کدام سمت و سو می باشد و کدامیک در نهان دل او پر اهمیت تر است. معمول ‏انسانها در بزنگاه تصمیم گیری منافع شخصی خود را بر دیگران ترجیح می دهند و تصمیم گیری را بر پایه منافع ‏خود پایه ریزی می کنند. چرا که دنیا و زرق و برق هایش چشمان انسان را به روی زیبایی های واقعی عالم می ‏بندد و او را به سوی خود می کشاند.‏</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;">عطاری می گفت: «بینی انسان در آن واحد بیشتر از یک بو را نمی تواند استشمام کند و شامه اش از بوی آن ‏پر خواهد شد. مهم آن است که اول از همه چه عطری را استشمام کنی. زیرا بوی آن تا چند وقت در شامه ‏باقی خواهد ماند و از استشمام عطرهای دیگر جلوگیری خواهد کرد.»‏</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;">انگار جان آدمی هم همین گونه است. اگر «بوی پول» زودتر از «نسیم دل انگیز اخلاق» به شامه ‏وجودمان رسید، دنیا زدگی همه چیز را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. اما اگر «عطر کریمانه ‏اخلاق» زودتر از «بوی کاذب مادیات» به جانمان سرایت کرد، بزرگ منشی در تمام وجودمان طنین ‏انداز خواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;"><br></p> text/html 2019-07-21T09:16:48+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی شعری در وصف روستا http://tokal.mihanblog.com/post/91 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="3">میبرم لذت من از آب و هوای توکل</font></b></span></div><b><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="text-align: right;"></span></font></b><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" face="Mihan-Nassim" size="3"><b>کوه و دشت و چشمه و بانگ ونوای توکل</b></font></span></span></span></p><p align="left" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#ff0000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">صبحدم بیدار میگردم من از بانگ خروس</font></span></span></span><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></b></font></span></span></span></p><font color="#ff0000" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;" face="Mihan-Nassim" size="3"><b style=""><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"></p><p align="right" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">تا کنم رو سوی درگاه خدای توکل</font></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">میبرم لذت من از آواز چوپانش ولی</font></span></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">لذتی بس بیشتر از کدخدای توکل</font></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">گله می آید ز دشت و کوچه ها پر می شود</font></span></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">از صدای بع بع بزغاله های توکل</font></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">گاو با گوساله و بزغاله و مرغ و خروس</font></span></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">پرسه هر یک میزنند در لابلای توکل</font></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">جای بنز و پاترول و پیکان بود اسب و الاغ</font></span></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">مرکب رهوار بی چون و چرای توکل&nbsp;</font></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">میرسد درصبح باران عطر و بوی کاهگل</font></span></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">از در و دیوار و بام هر سرای توکل</font></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">در عروسی بارها دیدم که شبها همچو ماه</font></span></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">می درخشد دست داماد از حنای توکل</font></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">از زنانش درس عفت باید آموزیم&nbsp;</font></span></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">هست مایه عز و شرف حجب و حیای توکل</font></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">بنده «سیمرغم »نمی خواهم ببینم هیچ وقت</font></span></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">خشکی و ویرانی و مرگ و فنای توکل</font></span></span></span></p><p style="text-align: right; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#333333" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">با اندکی تخلیص&nbsp; و تغییر&nbsp;</font></span></span></span></p></b></font> text/html 2019-07-05T09:02:44+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی 14 تیر ماه روز قلم http://tokal.mihanblog.com/post/89 <p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">.<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/opwd_11.jpg" alt="" style="color: rgb(102, 102, 102);"></p><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.6em; font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">چهاردهم تیرماه به عنوان «روز قلم» فرصتی است برای یادآوری منزلت و حرمت قلم و صاحبان آن که عمر خود را برای ارتقای فرهنگ و هنر این مرز و بوم در طبق اخلاص گذاشته‌اند.</p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;">&nbsp;چهاردهم تیرماه از سال ۱۳۸۱ پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان «روز قلم» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><br></p></div> text/html 2019-06-09T12:08:44+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی شعر زیبا از عطار در وصف نفاق http://tokal.mihanblog.com/post/88 <div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><b style=""><font size="4" style="" face="arial, helvetica, sans-serif">دور باش ای خواجه از اهل نفاق</font></b></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">در جهنم دان منافق را وثاق</font></b></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">سه علامت در منافق ظاهرست</font></b></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">زان سبب مقهور قهر قاهرست</font></b></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">وعده‌های او همه باشد خلاف</font></b></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">قول او نبود بغیر از کذب ولاف</font></b></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">مؤمنان را کم رعایت می‌کند</font></b></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">هم امانت راخیانت می‌کند</font></b></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">نیست در وعده منافق را وفا</font></b></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">زان نباشد در رخش نور و صفا</font></b></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">تا نپنداری منافق را امین</font></b></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">نیست باداتخمش از روی زمین</font></b></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">از منافق ای پسر پرهیز کن</font></b></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">تیغ را از بهر قتلش تیز کن</font></b></p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; line-height: 30px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">با منافق هر که همره می‌شود</font></b></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><b style=""><font size="4" style="" face="arial, helvetica, sans-serif">منزل او در تک چه می‌شود</font></b></p></div></div> text/html 2019-06-04T00:20:35+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی عید سعید فطر مبارک http://tokal.mihanblog.com/post/84 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/w1k0_عید.jpg" alt=""> text/html 2019-05-27T12:43:37+01:00 tokal.mihanblog.com صاحبداد رئیسی نوستالژی نمای دیگر از مسجد قدیمی حضرت ابراهیم در روستا http://tokal.mihanblog.com/post/87 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rdlb_img-20161226-wa0002.jpg" alt="">